Research Institute

Institute for Innovation and Users Research

Institute of Innovation and users research is operating as an internal organizational unit within the Inovaktiv company. To see the CERIF classification check link. The Institute was established in order to facilitate the efficient basic research and applied projects for SMEs. One of priority is to disseminate knowledge and to publish the results of R&D activities. The institute  collaborate on a regular basis with different research institution, public and private bodies. Head of the Inovaktiv Research Institute is dr .Tine Nagy.

 

The institute activities are linked to particular projects which are conected with user research for specific industry or researching for user driven potential, and usually are classified as follows:

– projects with EU content and focus;cebbis meeting

– projects with national-regional oriented content and focus;

– project with specific industry content and focus.

Research Organisation registred by ARRS

References

 

Ongoing and finished projects:

VET Training provider in the Companies (Germany, 2015-2020)

We are organising education and trainings services in companies among Europe as a part of Work-Based Learning (WBL) in a years of VET studies.  Creating opportunities for high-quality Work-Based Learning (WBL) thus lies at the heart of current European education and training policies. In February 2013, the European Council confirmed that the highest priority should be given to promoting youth employment and invited the Commission to establish a “European Alliance for Apprenticeships”. It also announced the creation of a dedicated Youth Employment Initiative, open to regions with high youth unemployment rates, with a financial support of EUR 6 billion. One core aspect of the quality of WBL is the profile of knowledge, skills and competences that learners develop. Good quality WBL is related to a range of competences and, in combination with school-based learning, results in professional profiles that embrace a full profession and enable learners to develop a full understanding of a professional field. Such understanding is needed in order for people to be able to adapt to change later on when technologies and processes change and some tasks disappear while new ones arise.

 

Youth Perspective in Nautic Industry (2014-2015)Erasmisplus logo

The project aim is to send on VET mobility students and staff of the Nautic and Electrotechnic school Piran (GEPŠ unit) to the selected companies in Rostock, Germany. One of the reason is to upgrade students’ knowledge and to gain additional skills through practical work in companies. Due to the specifics of the nautical (maritime) industry and the current economic situation in Slovenia, there is a lack of successful domestic companies (especially in the sector of nautic industry) in which students could test and practice their skills. In addition, despite having the status of a maritime country, occupations in the maritime industry are considered slightly inferior, which is reflected in the lower interest of students in these professions (nautical professions are somehow considered deficient profession) and in a smaller enrollment in the school. Therefore, we want the project to enable working practices and trainings, following the principle of “learning by doing”, which will give students a new experience during their 4 -year education. We deliberately chose Germany because economic indicators suggest that German companies in the nautical industry, despite the global economic crisis in recent years, are still doing well. In addition, mobility is planned also for the teaching staff, because we believe they can gain new knowledge which will be used in the composition of an innovative curriculum and in new methods of presenting educational content.

Erasmusplus Adult Mobility (2014)CPH container

Naše zaposlene smo poslali na Dansko, v Copenhagen, k start-up podjetju CPH Containers, kjer bodo izvedli delavnico na temo Canvas poslovnega modeliranja. Prav tako bodo v tem času aktivno sodelovali pri projektu postavitve kontejnerskega naselja Refshaleøen, ki bo namenjen razvoju kreativnih industrij.

Projekt Kilometer Nič (2013)

Filozofija »Km 0« se nanaša na kmetijske proizvode, ki od kraja proizvodnje do prodaje in potrošnje prevozijo čim manjše število kilometrov. Le redko se zgodi, da je število kilometrov res enako nič. V splošnem je privzeto pravilo, da je razdalja, ki jo prepotuje proizvod v okviru »Km 0« krajša od 100 milj oz. 160 km. To je seveda za slovenske razmere razmeroma veliko, za države kjer se ideja »Km 0« najhitreje razvija kot npr. v ZDA, Kanadi, Italiji, Španiji in Franciji pa je to zelo kratka razdalja. Osnovna ideja proizvodov »Km 0« je zmanjšati količino emisij ogljikovega dioksida v našem okolju, poleg tega pa prispevati k bolj zdravi DSC_0079prehrani. S sprejemanjem tovrstnega načina razmišljanja pripomoremo k varovanju okolja, spodbujanju regionalne kulinarične dediščine in posredno znižanju cene le-teh. Obenem proizvodnja »Km 0« potrošniku zagotavlja svežo, zdravo in sezonsko hrano.

Skupaj z Turističnim Združenjem Portorož smo izvedli projekt z namenom pridobitve informacij o ekonomski in družbeni koristi projekta in postavitve strategije “Kilometra Nič” za Obalno-kraško regijo.

 

EU Projekt KNOW US (2012-2014)know us 2

Projekt KNOW US je načrtovan tako, da prispeva k dvigu konkurenčnosti MSP v strateško pomembnih sektorjih čezmejnega območja Italija-Slovenija s podporo snovanju novih znanj, metod in tehnik za spodbujanje podjetniške inovativnosti v luči trajnostnega razvoja podjetij in družbe kot celote. Slednje bo doseženo s sinergičnim povezovanjem predstavnikov gospodarskih združenj, znanstvenih, raziskovalnih in tehnoloških parkov, univerz ter lokalne in širše družbeno politične skupnosti. V ta namen so se razvile in izvedle naslednje temeljne aktivnosti: razvoj in testiranje učinkovitih metod in skladnih politik za podporo razvoju strateško-kognitivnih map v podjetjih, ki predstavljajo »idealne tipe« podjetij v  proučevanih sektorjih; razvoj in izvedba čezmejne šole podjetniške inovativnosti, ki zagotavljala aplikacijo razvitih metod in tehnik tudi po zaključku projekta.

Več informacij o projektu lahko najdete na uradni spletni strani projekta www.know-us.eu/ .

 

 

UPORABNIŠKO SPODBUJENO INOVIRANJE (2010-2013)

Na splošno je v literaturi zaznati porast prispevkov na tematiko sodelovanja in raziskovanja uporabnikov v povezavi s procesi inoviranja. Pozornost, ki je namenjena uporabnikom, ni nov pojav. Uporabniki so lahko vir inovacij in obenem predstavljajo enega od pomembnih dejavnikov uspešnih inovacij. Dosedanje raziskave in analize so se osredotočale na različne načine in oblike raziskovanja ter vključevanja uporabnikov z namenom boljšega razumevanja potreb trga. Nekateri redki raziskovalci so se osredotočili na lastnosti procesa uporabniško spodbujenega inoviranja, v katerem pomembno vlogo nosijo uporabnikom naravnane aktivnosti in metode. Metode in aktivnosti, značilne za raziskovanje uporabnikov, so parcialno povezane tudi s področjem dizajna in dizajnerskim načinom razmišljanja. Na tem mestu se literatura in akademski članki nekoliko prepletajo, prav tako tudi ugotovitve. Zaenkrat v literaturi ni zaznati teoretičnih povezav na znanstvenem nivoju, je pa razbrati precejšnjo podobnost v navajanju pojava. Nekoliko več pozornosti raziskovalci namenjajo ugotavljanju vplivov sodelovanja z uporabniki na inovacijsko sposobnost podjetja, le redki raziskovalci pa preverjajo povezavo med usmeritvijo podjetja in načini inoviranja.DR 2

Predstavljena raziskava prispeva k nadgradnji teorije in konceptualizaciji uporabniško spodbujenega inoviranja. Konceptualizacija modela uporabniško spodbujenega inoviranja bazira na večdimenzionalnem konstruktu, sestavljenem iz treh dimenzij, in sicer: (1) usmeritev podjetij po načelih dizajnerskega razmišljanja, (2) organizacija dela, (3) uporabnikom naravnane aktivnosti in metode. Poleg tega raziskava vnaša dodatna spoznanja o povezanosti uporabniško spodbujenega inoviranja z inovativnostjo ter rezultati podjetja. Teoretični del se začne s pregledom literature s področja uporabniško spodbujenega inoviranja, v katerem so sistematično predstavljena dosedanja spoznanja in ugotovitve. Empirični del se prične s predstavitvijo raziskovalnega načrta in metodologije za preverjanje konceptualnega modela uporabniško spodbujenega inoviranja in povezave z inovacijsko uspešnostjo ter z rezultati podjetja. Takšno empirično preverjanje koncepta uporabniško spodbujenega inoviranja s celotno verigo povezanosti, ki povezuje inovacijsko uspešnost ter rezultate podjetja, velja za pionirsko delo. Ključna raziskovalna vprašanja so: (1) ali je model uporabniško spodbujenega inoviranja večdimenzionalen konstrukt in katere dimenzije ga sestavljajo, (2) ter kakšen je vpliv uporabniško spodbujenega inoviranja na inovacijsko uspešnost in rezultate podjetja.

V spletni raziskavi, ki je potekala od oktobra 2011 do januarja 2012, so sodelovala slovenska mala in srednja podjetja, na anketo pa so odgovarjali vodilni kadri v podjetju, in sicer podjetniki-ustanovitelji, vrhnji ali funkcijski manager, oziroma drugi na vodilnih položajih. Vzorec je sestavljalo 201 podjetij s področja proizvodnih in storitvenih dejavnosti, z najmanj 5 do največ 250 zaposlenimi. Rezultati analize na vzorcu slovenskih podjetij so pokazali, da je uporabniško spodbujeno inoviranje pomemben vzvod inovativnosti in uspešnosti slovenskih podjetij.

 

EU Projekt CEBBIS (2011-2013)

V projekt CEBBIS (krajšava za Central Europe Branch Based Innovation Support) je bilo vključenih11 partnerjev iz Centralne Evropske regije s skupnim interesom iskanju rešitev, ki izhajajo iz povpraševanja in so namenjene prenosu tehnologij na mala in srednja podjetja (MSPje). Namen projekta CEBBIS je povečanje konkurenčnosti  malih in srednjih podjetij na mednarodnih trgih s ponujanjem sektorsko specifične podpore inovacijam na osnovi IKT aplikacij.

Cilj CEBBIS projekta je odprava ozkih grl v širjenju in aplikaciji inovacij za zagotavljanje učinkovitejšega dostopa do znanja, prenesenega s strani glavnih akterjev v posameznem programskem območju (npr. inštitucije znanja) s cebbis meeting Pipistrelpomočjo izgradnje transnacionalnega koncepta prenosa raziskovalnih rezultatov inovacij in novih tehnologij na MSP, aktivnega dela med regijskimi partnerji, posredniki in MSP, izboljšanjem osnovnih pogojev za učinkovito podporo inovacijam v MSP; in profesionalizacijo in nadaljnje usposabljanje kadra pri posrednikih

Več informacij o projektu CEBBIS in njegovih aktivnostih lahko najdete na uradni spletni strani projekta www.cebbis.eu .

 

Projekt Crea-Tour (2007-2008)

Crea -Tour je blagovna znamka, ki predstvalja različna kreativno-tematska doživetja – npr. Artour (julij 2008), Greentour in Architectour (v nastajanju). Proizvod (ki je obenem tudi storitev) je doživetje, ki popelje kupca (v tem primeru turista) skozi DSC_0381tematsko obarvano zgodbo. Proizvod sestavlja: interaktivna skripta (Activity Book) s skiciranimi mapami, lesen natur svinčnik za risanje, lesene natur barvice, on-line avdio-video posnetki, ki jih je možno predhodno prenesti na lasten mobilni telefon. Tematsko doživetje se osredotoča na mesto Ljubljana in je namenjena različnim profilom ljudi. Cilj produkta je spodbujanje ljudi h kreativnemu doživetju, spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa in neobičajni turistični ogled mesta Ljubljane.