Bibliography

1. RUZZIER, Mitja, NAGY, Tine. Researcher’s internal factors – are they really important in the patenting process? : The case of Slovenia. Zagreb int. rev. econ. bus., Nov. 2012, vol. 15, no. 2, str. 61-78.

IMG_5790_1

2. NAGY, Tine, RUZZIER, Mitja. Razvoj modela: od uporabnika spodbujeno inoviranje = User driven innovation construct development. Management, zima 2011, leto 6, št. 4, str. 365-379, ilustr., tabele.

3. RUZZIER, Mitja, NAGY, Tine, RAVNIHAR, Robert. Analyzing the process of patent aubmission with a special emphasis on the phases of the research process : the case of Slovenia. Organizacija (Kranj), 2009, let. 42, št. 5, str. 156-164, ilustr., tabele.

4. NAGY, Tine. Ustvarjalni kaos idej. Podjetnik. [Tiskana izd.], jan. 2012, letn. 21, št. 1, str. 38-39.

5. NAGY, Tine. Dizajnersko razmišljanje – nov pristop k zazvoju. Podjetnik. [Tiskana izd.], nov. 2011, letn. 20, št. 11, str. 42-43.

6. NAGY, Tine, RUZZIER, Mitja. Ustvarjalnost, ljudje, znanje. Izzivi, 21. jul. 2010, str. 12-13.

7. NAGY, Tine, RUZZIER, Mitja, POLAJNAR, Barbara. Types of user involvment in user driven innovation. V: ANTONČIČ, Boštjan (ur.). Conference proceedings. Koper: Edukator, 2012, [7] str., ilustr.

8. RUZZIER, Mitja, KONEČNIK RUZZIER, Maja, KOSI, Tanja, GOMEZELJ OMERZEL, Doris, NASTAV, Bojan, BILOSLAVO, Roberto, BRATKOVIČ, Tina, NAGY, Tine. Technology transfer and main barriers : an analysis of selected Central EU countries. V: FÜREDER, Robert (ur.). Cross-cultural conference 2012, Steyr, 9th May 2012. Proceedings. Aachen: Shaker, 2012, str. 89-95.

9. NAGY, Tine, RUZZIER, Mitja. Research notes – user-driven innovation and desing thinking : similarities & differences – some findings on theses two disciplines. V: ANTONČIČ, Boštjan (ur.). ABSRC 2011, Olbia, Italy, September 7-9. Conference proceedings. Koper: Edukator, 2011, 10 str.

10. NAGY, Tine, RUZZIER, Mitja. Design driven innovation : an integrative conceptual model. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), SEDMAK, Suzana (ur.), NASTAV, Bojan (ur.), JEŽOVNIK, Alen (ur.). MIC 2011 – Management International Conference, 23-26 November 2011, Portorož, Slovenia. Managing sustainability? : proceedings of the 12th international conference, (Management International conference). Koper: Faculty of Management, 2011, str. 643-657, ilustr.

DSC_8899w

11. NAGY, Tine, RUZZIER, Mitja, KONEČNIK RUZZIER, Maja. Is a user-driven innovation clue for 21st century’s entrepreneurship?. V: REBERNIK, Miroslav (ur.), BRADAČ, Barbara (ur.), RUS, Matej (ur.). Selling innovative ideas : proceedings of the 30th Conference on Entrepreneurship and Innovation Maribor – PODIM, Maribor, 14th-15th April 2010. Maribor: IRP Institute for Entrepreneurship Research, 2010, str. 217-230, ilustr.

12. NAGY, Tine, RUZZIER, Mitja. Analiza procesa patentiranja s poudarkom na fazah raziskovalnega procesa – primer Slovenije = Analyzing the process of patnet submission with a special emphasis on the phases of the research process. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem, Portorož, 22.-23. oktober 2009. Management, izobraževanje in turizem : kreativno v spremembe : znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 22.-23. oktober 2009, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2009, str. 1999-2009.

13. NAGY, Tine, RUZZIER, Mitja, POLAJNAR, Barbara. Types of user involvment in user driven innovation. V: ANTONČIČ, Boštjan (ur.). Conference proceedings. Koper: Edukator, 2012, str. 7.

14. NAGY, Tine, RUZZIER, Mitja. Design driven innovation : an integrative conceptual model. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), SEDMAK, Suzana (ur.), NASTAV, Bojan (ur.). Managing sustainability? : abstracts of the 12th international conference. Koper: Faculty of Management, 2011, str. 15.

15. NAGY, Tine, RUZZIER, Mitja. Analiza procesa patentiranja s poudarkom na fazah raziskovalnega procesa – primer Slovenije = Analyzing the process of patnet submission with a special emphasis on the phases of the research process. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem, Portorož, 22.-23. oktober 2009. Management, izobraževanje in turizem : kreativno v spremembe : znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 22.-23. oktober 2009, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2009, str. 224-225.


Monografije in zaključna dela

16. RUZZIER, Mitja, ANTONČIČ, Boštjan, ZIRNSTEIN, Elizabeta, FATUR, Peter, NAGY, Tine, SEŠEL, Luka, ZELIČ, Urška, SLOVŠA, Peter, STRES, Špela. Slovenski raziskovalci na razpotju : analiza in predlog ukrepov za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2011. 125 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6832-06-9.

naslovnica_hrbet_monografija

17. NAGY, Tine. Od uporabnika spodbujeno inoviranje : razvoj konstrukta in modela : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Nagy], 2013. VI, 178, 19 str., ilustr.

18. NAGY, Tine. Obdobje ustvarjalnosti : primerjava vloge in pomena dizajna v študijskem programu : primer D. School in Danska poslovna šola : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Nagy], 2007. 42 str., 7 str. pril., ilustr.

19. NAGY, Tine, RUZZIER, Mitja. Vpliv uporabnikov na proces inoviranja : upravljanje uporabniškega potenciala s strani podjetij. Ljubljana: Meritum, 2013. ISBN 978-961-92961-2-7.